Program badań klinicznych PHYOX™

Wiodący produkt firmy Dicerna GalXC™, nedosiran, formalnie znany jako DCR-PHXC, jest w fazie rozwoju klinicznego na potrzeby leczenia znanych postaci hiperoksalurii pierwotnej (PH) – PH1, PH2 i PH3. Trwa nabór pacjentów do badań PHYOX7, PHYOX8 i PHYOX-OBX. Więcej informacji na temat tych badań można znaleźć poniżej.

Program badań klinicznych PHYOX™

Wiodący produkt firmy Dicerna GalXC™, nedosiran, formalnie znany jako DCR-PHXC, jest w fazie rozwoju klinicznego na potrzeby leczenia znanych postaci hiperoksalurii pierwotnej (PH) – PH1, PH2 i PH3. Trwa nabór pacjentów do badań PHYOX7, PHYOX8 i PHYOX-OBX. Więcej informacji na temat tych badań można znaleźć poniżej.

Program badań klinicznych PHYOX™

Wiodący produkt firmy Dicerna GalXC™, nedosiran, formalnie znany jako DCR-PHXC, jest w fazie rozwoju klinicznego na potrzeby leczenia znanych postaci hiperoksalurii pierwotnej (PH) – PH1, PH2 i PH3. Trwa nabór pacjentów do badań PHYOX7, PHYOX8 i PHYOX-OBX. Więcej informacji na temat tych badań można znaleźć poniżej.

Udział w badaniu

Lekarze w wiodących instytucjach badawczych specjalizujących się w leczeniu PH prowadzą badania kliniczne PHYOX™.

Jeżeli u Pana/Pani lub bliskiej Panu/Pani osoby rozpoznano PH i chciał(a)by Pan/Pani wziąć udział w badaniu klinicznym, proszę przesłać swoje informacje za pomocą formularzy na odpowiednich stronach badania. Proszę zauważyć, że jeśli dana osoba kwalifikuje się do udziału w badaniu klinicznym, koszty podróży do ośrodka badawczego pokryje Dicerna.

Rekrutacja do badań

dla uczestników z PH1 lub PH2 i ciężkim upośledzeniem czynności nerek, dializowanych lub nie

(NCT04580420)

Ta strona internetowa nie jest jeszcze aktywna. Sprawdź wkrótce!

w przypadku pacjentów z PH w wieku 0–11 lat ze względnie nienaruszoną czynnością nerek

(NCT05001269)

Ta strona internetowa nie jest jeszcze aktywna. Sprawdź wkrótce!

dla uczestników z PH3, u których w przeszłości występowały zdarzenia związane z kamieniami

(NCT04542590)

Badanie obserwacyjne

Ta strona internetowa nie jest jeszcze aktywna. Sprawdź wkrótce!

Badania, do których rekrutacja została zakończona:

dla uczestników z PH1 lub PH2

(NCT03847909)

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

Kluczowe badanie Dicerna miało na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nedosiranu podawanego w postaci comiesięcznego wstrzyknięcia podskórnego u uczestników w wieku sześciu lat i starszych z PH1 lub PH2. Rekrutacja 35 uczestników została zakończona w grudniu 2020 r. i do badania włączono uczestników w 11 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Europie.

dla uczestników, którzy ukończą badania PHYOX™

(NCT04042402)

TYLKO ZAPROSZENIE

Czteroletnie badanie kontynuacyjne prowadzone metodą otwartej próby przez firmę Dicerna dla uczestników, którzy ukończyli inne badanie PHYOX™ (z wyjątkiem PHYOX7)

Rodzeństwo uczestników tego badania może zostać włączone bezpośrednio do badania PHYOX3, jeżeli spełnia kryteria kwalifikacyjne

dla uczestników z PH3

(NCT04555486)

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

Badanie PHYOX4 firmy Dicerna zostało zaprojektowane jako badanie prowadzone metodą otwartej próby z zastosowaniem pojedynczej dawki u uczestników w wieku sześciu lat i starszych z rozpoznaniem PH3.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu badań klinicznych PHYOX™ lub znaleźć ośrodki uczestniczące w badaniach klinicznych, proszę skontaktować się z firmą Dicerna pod adresem medicalinfo@dicerna.com odwiedzić stronę https://www.clinicaltrials.gov/ i wyszukać odpowiedni numer identyfikacyjny NCT wymieniony powyżej.

Mieszkańcy Unii Europejskiej mogą korzystać z bazy EudraCT, bazy danych trwających badań klinicznych w UE, aby uzyskać więcej informacji na temat badań PHYOX™.

Badania, do których rekrutacja zakończyła się:

Select your language: